banner

Liên quan đến Kai Da

20 năm nỗ lực sản xuất sản phẩm tem nhãn, sản phẩm cắt bế, sản phẩm khay nhựa, mút xốp, túi màng, vật liệu đóng gói từ giấy và nhựa với chất lượng cao

Ưu thế nòng cốt

Từ việc lựa chọn và thu mua nguyên liệu, nghiên cứu và phát triển định hình sản phẩm, gia công sản xuất và đóng gói, bán, vận chuyển và hậu mãi sản phẩm. Toàn bộ quá trình phục vụ đều được tận tâm bảo vệ làm hài lòng yêu cầu của khách hàng và môi trường

Chứng nhận hệ thống quản lý ISO14001,  ISO 9001
Nghiên cứu và sáng tạo
Năng lực kiểm tra và thực nghiệm
Nguyên vật liệu có tính năng cao
Năng lực đồng bộ sản xuất
Khu vực phục vụ

Đối tác

Kai Da luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, sản xuất an toàn hiệu quả cao và phát triển bn vững. Cam kết không ngừng nâng cao tính năng của sản phẩm và nâng cấp trải nghiệm khách hàng. Tạo ra giá trị cho khách hàng với sự chuyên nghiệp và tận tâm, cùng nhau phát triển.
partner
partner
Partner
foxconn
hp
<span style=【提示:请检查传入的文本是否正确 】"/>
<span style=【提示:请检查传入的文本是否正确 】"/>
<span style=【提示:请检查传入的文本是否正确 】"/>
IBM.
<span style=【提示:请检查传入的文本是否正确 】"/>
<span style=【提示:请检查传入的文本是否正确 】"/>
<span style=【提示:请检查传入的文本是否正确 】"/>
<span style=【提示:请检查传入的文本是否正确 】"/>
<span style=【提示:请检查传入的文本是否正确 】"/>
partner

Giấy chứng nhận vinh danh