Tem giấy fasson
shuiyin

Tem giấy fasson


Tem giấy fasson


Chất liệu sản phẩm: Fasson 50#

Quy cách sản phẩm: Làm theo yêu cầu của khách hàng

Phạm vi sử dụng của sản phẩm: Tem ngành điện tử


Quy trình công nghệ của sản phẩm: In ấn → phủ màng→cắt bế


 

Hoan nghênh bạn gửi thông tin tư vấn

Vui lòng điền thông tin, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ