Giới thiệu về quy trình dập nóng mạ vàng Tem tự dính decal

Jan 26, 2021


Nhãn tự dính hiện nay đang được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống của chúng ta. Dựa theo các phương pháp gia công nhãn tự dính, phương pháp dập nóng nhìn chung có thể chia thành dập nóng tờ và dập nóng cuộn. Quá trình dập tờ cũng giống như quy trình dập truyền thống, nó cần được gia công trên máy dập nóng chuyên dụng. dập cuộn cần được thực hiện trên liên kết nhãn, đây cũng là phương pháp xử lý được sử dụng rộng rãi nhất.

1.Mạ vàng dập nóng trên máy dán nhãn mặt phẳng

Máy in Tem tự dính letterpress là thiết bị làm phẳng hay dập tròn đều phải được làm phẳng trong quá trình dập, bởi vì giấy cuộn đồng là giấy gián đoạn. Trong những trường hợp bình thường, công đoạn dập nóng là độc lập nên cũng có một vài công đoan cắt bế sử dụng riêng biệt,

2.Mạ vàng dập nóng mặt phẳng nhiều công đoạn

Có 1 vài loại máy có 2 công đoạn mạ vàng, 1 loại gần giống in mạ vàng ngang, Công đoại máy có 2 công đoạn mạ vàng, 1 loại gần giống in mạ vàng ngang, Công đoạn còn lại là in mê ná vàng dử 2ón mại là in mêná vàng dử 2


3.Tiến hàng gia công trên máy mạ vàng mặt phẳng

Máy gia công thường được thiết kế để xử lý nhãn cuộn đã in và không cần in. Do đó, mạ vàng dập nóng là một chức năng gia công, mạ vàng trên máy gia công thường áp dụng phương pháp ép phẳng.

4.Mạ vàng dập nóng trên máy luân chuyển

Mạ vàng dập tròn thường có dạng con lăn, và hình trụ dập tiếp xúc với con lăn, từ đó có thể thực hiện mạ vàng. Mạ vàng dạng tròn phù hợp để sử dụng cho máy luân chuyển nạp giấy liên tục, nhưng vẫn có những yêu cầu nhất định về tốc độ truyền tải giấy, tức là nó có ảnh hưởng đến tốc độ in. Tuy nhiên, so với mặt phẳng, hiệu quả được cải thiện rất nhiều.

5.Dập nguội trên máy luân chuyển

Đây là một quy trình dập nóng mới, không còn sử dụng các tấm in kim loại đã được nung nóng mà sử dụng phương pháp kết dính in. Như vậy, lấy sự chuyển dịch của lá kim loại để thực hiện quá trình dập nóng. quy trình xử lý là: Chất kết dính nhạy cảm với áp suất UV được in trên vị trí mà sản phẩm in cần được dập nóng, và chất kết dính có thể được làm khô bằng thiết bị sấy UV, sau đó lá kim loại đặc biệt được sử dụng để kết hợp với chất kết dính nhạy áp, và sau đó lá kim loại được bóc ra Vì vậy, phần lá kim loại cần truyền được chuyển lên bề mặt vật in, để đạt được quá trình dập nóng nguội. Quy trình dập nguội có chi phí thấp, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả sản xuất cao, có sử dụng các bộ phận thiết bị hiện có mà không cần thêm các thiết bị bổ sung. Đây là một quy trình mới đầy hứa hẹn thể.