Nguyên nhân ảnh hưởng đến độ nét khi in Tem dán

Jul 25, 2020
Vấn đề in không rõ nét khi in Tem dán decal thường do đặc tính của trang giấy, chất lượng của mực, công nghệ in ấn. Dưới đây là một vài nguyên nhân dẫn đến tình trạng in không rõ nét:

Do độ sâu in không đủ hoặc nhiệt độ đầu in quá cao. Điều này là vì lựa chọn giấy Tem dán decal có chất lượng không tốt, từ đó làm giảm khả năng truyền băng.

Tốc độ in chưa điều chỉnh tốt dẫn đến tốc độ vận hành quá nhanh. Thời gian của bề mặt tem tiếp xúc với mực in quá ngắn, từ đó mực in trên tem nhìn không rõ. 

Màu sắc và giấy in Tem dán được chọn không được kết hợp tốt. Vật liệu Tem dán là vật liệu cơ bản hỗn hợp thì có thể chọn ruy băng resin (nhựa). Nếu đó là tem giấy tráng phủ, có thể chọn ruy băng wax ( sáp).

Lắp đặt vị trí của đầu in không chuẩn hoặc đầu in có bụi. Đây đều là trước khi in cần phải điều chỉnh. Hơn nữa , đầu in cần phải dọn dẹp định kỳ.