Tem in mã vạch
shuiyin

Tem in mã vạch


Tem in mã vạch
 


Chất liệu sản phẩm: Giấy couches 80g

Quy cách sản phẩm: Làm theo yêu cầu của khách hàng

Phạm vi sử dụng của sản phẩm: In mã vạch, in số sê-ri

Quy trình công nghệ của sản phẩm: Cắt bế nhãn dán trắng→ in số sê-ri


 

Hoan nghênh bạn gửi thông tin tư vấn

Vui lòng điền thông tin, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ