Nhãn dán trắng
shuiyin

Nhãn dán trắng


Nhãn dán trắng
 


Chất liệu sản phẩm: Giấy couches

Quy cách sản phẩm: Làm theo yêu cầu của khách hàng

Phạm vi sử dụng của sản phẩm: In mã vạch, in số sê-ri


Quy trình công nghệ của sản phẩm: Cắt bế → chia cuộn


 

Hoan nghênh bạn gửi thông tin tư vấn

Vui lòng điền thông tin, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ