Tem giấy couches
shuiyin

Tem giấy couches


Tem giấy couches


Chất liệu sản phẩm: Tem giấy couches 80g

Quy cách sản phẩm: Làm theo yêu cầu của khách hàng

Phạm vi sử dụng của sản phẩm: Tem dán ngoài thùng hàng điện tử

Quy trình công nghệ của sản phẩm: In ấn 2 màu→ cắt bế


 

Hoan nghênh bạn gửi thông tin tư vấn

Vui lòng điền thông tin, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ