Tem chịu nhiệt
shuiyin

Tem chịu nhiệt


 Tem chịu nhiệt


Chất liệu sản phẩm: PI

Quy cách sản phẩm: Làm theo yêu cầu của khách hàng

Phạm vi sử dụng của sản phẩm: Tem ngành điện tử

Quy trình công nghệ của sản phẩm: Cắt bế 

Hoan nghênh bạn gửi thông tin tư vấn

Vui lòng điền thông tin, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ