string(233) "Nhãn decal trắng,Nhãn dán trắng màu,Tem nhãn,Nhãn trắng loại nhỏ, Dán nhãn trắng, Nhãn dán trắng,Tem in mã vạch trắng,In nhãn dán trắng,Thiết kế nhãn dán trắng,Nhãn dán trắng dạng cuộn"