Kaida international được thành lập vào năm 2000 và đã dành riêng để cung cấp các sản phẩm hỗn hợp (nhãn tự dính, sản phẩm cắt khuôn, sản phẩm vỉ, EPE và túi PE) cho khách hàng. Chúng tôi có một cơ sở sản xuất ở nước ngoài và bốn cơ sở và nhiều văn phòng tại Trung Quốc. Dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi luôn kịp thời